<% @Page Language="C#" Debug="true" Src="kijkgastenboek.cs" Inherits="KijkGastenBoek" %>